Wykupienie polisy OC dla rolnika.

Wykupienie polisy OC

Wykupienie polisy OC dla rolnika do w wielu przypadkach obowiązek, aczkolwiek nie zawsze. Odpowiednie regulacje w tym zakresie, zawiera ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Zgodnie z jej zapisami, tylko rolnicy spełniający pewne przesłanki, muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenie budynków rolnych. Warto więc przyjrzeć się zapisom ustawy, aby mieć pewność, czy w danym przypadku, wykupienie polisy OC dla rolnika jest obowiązkowe, czy też dobrowolne. Tym bardziej, iż nie wywiązanie się z obowiązku ubezpieczeniowego, może grozić karą grzywny.

Kiedy wykupienie polisy OC dla rolnika jest obowiązkowe?

Zgodnie z zapisami przytoczonej przez nas ustawy, aby zachodził obowiązek wykupienia polisy OC oraz ubezpieczenia zabudowań gospodarczych, należy spełnić następujące przesłanki:

  • Rolnik musi być osobą fizyczną
  • Rolnik musi przynajmniej w części rozliczać się przy pomocy podatku rolnego
  • Rolnik musi prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni areału upraw rolnych powyżej jednego hektara.

Wynika z tego jasno, iż w przypadku gospodarstw mniejszych, bądź też działających na mocy innych przepisów, nie trzeba będzie zajmować się wspomnianą ustawą. Po prostu w tym kontekście prawnym, obowiązkowa polisa OC gospodarstwa rolnego będzie nieważna. Druga sprawa jest tak, iż prowadząc gospodarstwo na mocy innych przepisów, trzeba będzie zajrzeć do nich, bowiem tam będą stosowne regulacje w tym zakresie. Może okazać się, iż odpowiednie polisy ubezpieczeniowe także należy wykupić. Wszystko trzeba sprawdzić, aby prowadzić gospodarstwo zgodnie z przepisami prawa.

Gdzie wykupić odpowiednią polisę?

W tym przypadku, ustawodawca nie nakłada na rolnika żadnych obowiązków. Po prostu obowiązkowe jest wykupienie Polisy OC dla rolnika, ale fakt, w jakiej ubezpieczalni ją wykupi, jest już mniej ważny. Ma to swoje dobre strony, bowiem ubezpieczalnie przygotowują różnorodne oferty w tym zakresie. Rolnicy zaś wybierają te, które najbardziej im odpowiadają. A jest to ważne, bowiem każde gospodarstwo będzie narażone na inne zagrożenia. Trudno spodziewać się na przykład, aby rolnik prowadzący gospodarstwo w górach, ubezpieczał się od skutków powodzi. Tak samo trudno, aby rolnik z mazur ubezpieczał się od skutków lawin.

To oczywiście przykłady dotyczące innych form ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia OC, różnice pomiędzy gospodarstwami będą mniejsze, ale także będą. Możliwe jest więc także wykupienie mniejszej lub bardziej szczegółowej ochrony w tym zakresie.

Podsumowanie.

Musimy więc powiedzieć, iż jeśli w danym przypadku wykupienie polisy OC dla rolnika jest obowiązkowe, to koniecznie należy to zrobić. W przeciwnym bowiem razie, nie tylko narażamy się na poważne konsekwencje prawne. Bardziej istotne może być to, iż w razie konieczności, ewentualne zadośćuczynienie na rzecz osób trzecich, poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac rolnych, trzeba będzie wypłacać z własnej kieszeni. To zaś może doprowadzić nawet do bankructwa gospodarstwa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*